Class By Class kreće u novu akciju pošumljavanja u području Angkor Chum distrikta, selo Pongro. U selu je i mala područna škola kojoj smo 2018 g. donirali pumpu za vodu i omogućili da sva djeca imaju pristup vodi. Škola i učenici će biti uključeni u program kroz edukaciju, predavanja o pošumljavanju. Od velike pomoći će biti i naš prijatelj i suradnik Un Nhan s kojim radimo od našeg prvog projekta obnove škole u Kambodži. On će nam biti i kontakt s lokalnim vlastima, pomoć pri nabavci sadnica i u samoj organizaciji pošumljavanja. Pozivamo sve koji su u mogućnosti i koji prepoznaju važnost ovog programa da nam se priključe kroz donacije. U planu je nabavka sadnica-Crno ružino drvo (afzelia xylocarpa),  visoko kvalitetno drvo zbog svoje dugotrajnosti i otpornosti.

Kako i kada?

Cijena jedne sadnice iznosi 10€.
  1. Donatori 25 sadnica dobivaju certifikat zahvale
  2. Donatori 50 sadnica dobivaju svoju ploču zahvale i certifikat.
Program pošumljavanja je predviđen u siječnju i veljači 2024 g.

Problem deforestacije

Kambodža je prepoznata u svijetu s jednom od najvećih deforestacija uz Amazoniju, Ekvador, Venezuelu i od azijskih zemalja Maleziju i Laos. Sječa šuma u Kambodži uglavnom je rezultat različitih faktora, a najčešće uključuje ilegalnu aktivnost. Glavni akteri koji sudjeluju u sječi šuma u Kambodži uključuju:
  1. Nelegalni drvosječe i trgovci drvetom, poljoprivredni sektor: Kako raste potreba za poljoprivrednim zemljištem u Kambodži, šume se često krče kako bi se stvorilo mjesto za usjeve, plantaže i stoku. Ovo često uključuje pretvaranje šuma u poljoprivredne površine, posebno za uzgoj palmina ulja i guma.
  2. Industrijska i građevinska djelatnost, korupcija, siromaštvo i nezaposlenost:  U mnogim ruralnim područjima Kambodže, ljudi ovise o šumskim resursima za svoje preživljavanje.
  3. Siromaštvo i nedostatak alternativnih izvora prihoda mogu poticati ljude na ilegalnu sječu drveća.
  4. Kratkoročna potreba za preživljavanjem: Ljudi ponekad nemaju luksuz dugoročnog razmišljanja o očuvanju šuma jer se suočavaju s neposrednim izazovima preživljavanja. Kako bi zadovoljili svoje osnovne potrebe i kako bi prehranili svoje obitelji često sijeku drveće bez obzira na dugoročne posljedice po okoliš.
Nestabilni vlasnički odnosi nad zemljom: Problemi s vlasništvom nad zemljom često pridonose deforestaciji. Nesiguran status vlasništva potiče ljude da iskorištavaju šumske resurse bez ograničenja.
Uz sve ove faktore, deforestacija u Kambodži ima ozbiljne ekonomske, ekološke i društvene posljedice, uključujući gubitak bioraznolikosti, eroziju tla, gubitak staništa za divlje životinje te povećani rizik od poplava. Kako bi se suočila s ovim problemom, Kambodža treba ojačati provedbu zakona, promicati održivo gospodarenje šumama i osnažiti zajednice da prepoznaju važnost očuvanja šuma za buduće generacije. Deforestacija u Kambodži zbog siromaštva i nezaposlenosti predstavlja značajan problem na mnogim ruralnim područjima.