U ožujku 2019. godine otvorena je predškola u sklopu područne škole Kanioga koja obuhvaća približno 80 djece iz sela Maseremo, Mwanza i Arusha. Predškolu i prvih par razreda škole ovdje pohađaju djeca u dobi od 5 do 10 godina, te se na taj način pripremaju za daljnje školovanje. Ovaj školski objekt nalazi se 10km udaljen od glavne područne škole, a od najdaljih sela oko 15km.

Na putu pratile su nas financijske poteškoće i nesigurnosti, no sve te probleme uspjeli smo riješiti kako bi otvorili školu, ali ne i završili cijeli projekt. Odgovarajući sanitarni čvor je zato napravljen naknadno tj. u 2020. godini, a koji se sastoji od dva manja objekta, jedan da djecu i jedan za učitelje koji su udaljeni 50m od glavnog objekta.

Djeca iz navedena tri sela uključujući i stariju su dobili svoju prvu priliku za školovanjem.

Ured za edukaciju distrikta Mbarali je osigurao učitelja, s time da je u Tanzaniji pravilo da jednog učitelja šalje vlada (tako vole reći) a drugog učitelja koji će biti iz sela i kojeg izaberu seljani, prolazi edukaciju i obveza seljana je da ga plaćaju.

Na ceremoniji otvaranja uz uzvanike iz distrikta važan je bio i govor glavnog direktora za edukaciju upućen seljanima u kojem je govorio o važnosti da sva djeca idu u školu uključujući i stariju djecu i djevojčice.

Edukacija seljana je uz naravno školovanje same djece kao prvog cilja isto tako jedan od važnih ciljeva projekta. To je dugotrajan proces, ali jedini put da djeca uopće krenu i nastave školovanje. U tim sredinama je i veliki problem što se djevojčice nikako ili slabo školuju.

Svečanost otvaranja je prošla uz tradicionalne plesove i pjesme uz pratnju uvijek prisutnih bubnjeva kod ovakvih svečanih događanja.

HVALA najveća svima još jednom koji ste na bilo koji način poduprli naš rad da uspješno završimo još jedan naš zajednički projekt.

Za sva pitanja i detalja uvijek stojimo na raspolaganju i možete nas kontaktirati.

Asante sana od cijelog tima Class by class!!